Wan Ali Wan Mat, Prof. Madya Dr, Fakulti Kejuruteraan Mekanik, Universiti Teknologi Malaysia (UTM), Skudai, Johor. (Dated: Nov 1998)