Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
Universiti Malaya (UM)
Universiti Putra Malaysia (UPM)
Kolej Universiti Terengganu (KUT)
Universiti Sains Malaysia (USM)
Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
Universiti Islam Antarabangsa (UIA)
Universiti Teknologi MARA (UiTM)
Kolej Ugama Sultan Zainal Abidin (KUSZA)
Universiti Utara Malaysia (UUM)
Universiti Malaysia Sabah (UMS)
Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
University of Salford, UK