STPD1113
Pengenalan Kepada Mikrokomputer dan Teknologi Maklumat
Buku Teks

Shelly, G.B., Cashman, T.J. & Vermaat, M.E. 2002. Discovering Computers 2003. Bostan (MA): Course Technology.
Kuliah 1 Pengenalan
Buku Teks: Bab 01, pp 1.02 - 1.60
Kuliah 2 Sejarah (Time Line) [Gerak dan Tekan tahun-tahun berkenaan di bawah skrin]
Kuliah 3 Sistem Operasi
Buku Teks: Bab 08, pp 8.01 - 8.56
Kuliah 4 Internet
Buku Teks: Bab 02, pp 02.01 - 02.47
Kuliah 5 Etika dan Keselamatan
Buku Teks: Bab 11, pp 11.01 - 11.47 dan Bab 12, pp 12.1 - 12.45.
Arkib Peperiksaan Akhir Semester 1, Sesi 2003/04
Peperiksaan Pertengahan Semester 1, Sesi 2003/04
Peperiksaan Akhir Semester 2, Sesi 2002/03
Peperiksaan Akhir Semester 1, Sesi 2002/03